MariaRipemo

Blogg

Estetiska lärprocesser i förskolan

Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att…
Jag heter Maria Ripemo och är leg. förskollärare. Då jag även har en konstnärlig utbildning är jag intresserad av hur kompetens inom estetiska uttrycksformer kan sammanfogas med det pedagogiska arbetet i förskolan. Detta innebär för mig ett multimodalt sätt att främja kunskap genom estetiska lärprocesser. I min blogg kommer ni att få ta del av mina tankar och mitt arbete i förskolan.

Inledning

I bloggen kommer jag att beskriva hur jag arbetar med projekt på förskolan. Jag vill samtidigt delge mina erfarenheter och funderingar kring detta och lärande kopplat till estetiska uttrycksformer. När jag under förskollärarutbildningen skrev mitt examensarbete Spelar drama någon roll? Om betydelsen av drama för de yngsta barnen i förskolan väcktes intresset för hur en kan arbeta med estetiska uttrycksformer utifrån olika mål, dels instrumentella och dels intrinsikala. Paulsen (1996) förklarar i Estetik i förskolan det instrumentella lärandet som en metod och Bamford (2006) använder sig i The Wow Factor – Global research compendium on the impact of the arts in education av det intrinskala som det estetiska värdet i sig. Detta stämmer också väl in på vad som står i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2019) om att skapande i förskolan både är en metod och ett innehåll för lärande och utveckling. Exempel på detta kan vara att en kan använda sång som en metod för att lära sig ett språk, alternativt utforska sången som den är (olika ljud, upplevelser och sinnen).

Anledningen till att jag tycker att det är så viktigt att lyfta det här och att koppla samman ämnet till forskning och vetenskap är att jag ibland upplever att estetiska perspektiv och arbetssätt värderas lågt. En kan se på de skapande ämnena som en ”krydda”, något som enbart är lustfyllt och inte kopplat till kunskap och reflektion. Jag tröttnade lite på att vara pedagogen som tog fram gitarren och spelade ”imse, vimse, spindel” och ”krokodilen i bilen”. Jag ville nå djupare, utmana och utmanas samtidigt som jag var intresserad av att undersöka hur estetiska lärprocesser kan utveckla och främja barns lärande. Jag vill poängtera att jag inte på något vis ser det som fel att spela ”imse och krokodilen”, de ska självklart också finnas med och skapar även de mening. Dock är min avsikt att få barnen att vara delaktiga och göra dem till medskapare av sitt eget berättande. Min intention är att knyta samman min pedagogroll med min konstnärliga roll och därmed skapa meningsfulla projekt för barnen på förskolan.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg