Blogg

Centrum för språk- och litteraturdidaktik

CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, vill med denna blogg bjuda in forskare, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och andra intresserade till ett forum där aktuella och viktiga perspektiv av språk- och litteraturdidaktik kan lyftas och dryftas, vändas och vridas på. Välkommen…
CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, vill med denna blogg bjuda in forskare, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och andra intresserade till ett forum där aktuella och viktiga perspektiv av språk- och litteraturdidaktik kan lyftas och dryftas, vändas och vridas på. Välkommen att följa oss och trevlig läsning! Kontakt: Rickard.Nilsson@kau.se

Trepartssamtal som en social arena för tre parters lärande – verklighet eller utopi?

Ann-Christine Wennergren, docent i pedagogik, Högskolan i Halmstad*

Detta blogginlägg handlar om trepartssamtal som studerats under ett aktionsforskningsprojekt. Under lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomförs trepartssamtal där student, VFU-handledare och lärare från högskoleförlagd utbildning deltar (HFU-lärare). Intentionen är att samtalen ska belysa olika perspektiv på studentens undervisning och professionsutveckling, ge formativ återkoppling och avslutas med en bedömning. Tanken är också att de olika parterna ska bidra till varandras lärande. Den centrala frågan är dock vad som krävs för att samtalen ska blir en social arena för studentens lärande, och inte reduceras till ytterligare en aktivitet under deras sista VFU-period. Läs mer här

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg