Blogg

Centrum för språk- och litteraturdidaktik

CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, vill med denna blogg bjuda in forskare, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och andra intresserade till ett forum där aktuella och viktiga perspektiv av språk- och litteraturdidaktik kan lyftas och dryftas, vändas och vridas på. Välkommen…
CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik, vill med denna blogg bjuda in forskare, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och andra intresserade till ett forum där aktuella och viktiga perspektiv av språk- och litteraturdidaktik kan lyftas och dryftas, vändas och vridas på. Välkommen att följa oss och trevlig läsning! Kontakt: Rickard.Nilsson@kau.se

Att organisera för skolframgång

Malin Granström, förstelärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare för Eda kommun

Anette Forssten Seiser, lektor i pedagogiskt arbete, Karlstads Universitet

I våra värmländska skolor myllrar det numera av förstelärare, lärledare, handledare, språk-, läs- och skrivutvecklare, kvalitetssamordnare, processledare och utvecklingspedagoger. Även om beteckningar och arbetsuppgifter varierar har de flesta det gemensamt att de har ett övergripande utvecklingsansvar, samt ofta uppdraget att leda kollegors professionella lärande. Inom organisations- och skolutvecklingsforskning är förändringsagent ett begrepp för att beskriva denna relativt nya funktion som främst handlar om att driva skolors förbättringsarbeten. Men hur görs det på ett vetenskapligt och hållbart sätt? Lärare vittnar om att de kastas från den ena kompetensutvecklingen till den andra och aldrig hinner de tillämpa det de lärt sig. Hur får man till varaktig förbättring? I RUC:s professionssatsning ”Att organisera för skolframgång” möttes akademiker och praktiker för att gemensamt klura på detta. Här representerar Malin Granström praktiken i rollen som förstelärare samt språk-, läs- och skrivutvecklare för Eda kommun medan Anette Forssten Seiser i rollen som lektor i pedagogiskt arbete står för de teoretiska inslagen. Läs mer här

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg