picture-762-1483452693.jpg

Blogg

Omvärldsspanarna

Vi ställer samman en omvärldsspaning för skolledarna i Karlstads kommun varje månad och tänkte att fler kanske kan ha glädje av den. Den innehåller det viktigaste från regering och riksdag, myndigheter, forskning och annat som kan vara intressant för en…

Vi ställer samman en omvärldsspaning för skolledarna i Karlstads kommun varje månad och tänkte att fler kanske kan ha glädje av den. Den innehåller det viktigaste från regering och riksdag, myndigheter, forskning och annat som kan vara intressant för en förskolechef, rektor eller annan chef inom skolan.

Vi arbetar som utredare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Omvärldsspaning förskola och skola – november 2015

Ladda ner som pdf. Innehåll: nationellt kompetensteam – konsultativt stöd, vårdnadsbidraget, läraryrkets attraktivitet, nyanländas lärande

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Nationellt kompetensteam – konsultativt stöd 4
 • Våga se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade 4
 • Riksdagen slopar det kommunala vårdnadsbidraget 5
 • Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent 5
 • Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar 5
 • Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar 5

Myndigheter

 • Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal 6
 • Vad innebär läraryrket egentligen? 7
 • Bedömningsstöd i matematik 7
 • Bättre betyg för skolan i årets kvalitetsmätning 7
 • Statens medieråd Hemsidan 8
 • Skolverket har samlat allt under en startsida: Nyanlända elevers lärande – stöd och regler 8
 • Lämna synpunkter på förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 10
 • Sök bidrag för att rusta upp era skollokaler 11
 • Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever ute på remiss. 11
 • Förslag till nya allmänna råd 11
 • Bristande städning och ventilation i många skolor 11

Forskning

 • Kommuner hindrar rektorers utvecklingsarbete 12
 • Ta till vara mångfalden i förskolan 13
 • Pekplattor extra bra för flerspråkiga förskolebarn 13

Övrigt

 • HBTQ normer och makt – nytt material 14
 • Ett delat land – framtidens skugga i Sverige 14
 • Skolans arbete mot droger är verkningslöst 14
 • Modellen fick frånvaron i klassen att minska 15
 • Nyanlända lärare resurs i klassrummet 15
 • Kraven på utbildning stressar skolledarna 15
 • Elevhälsan agerar räddningstjänst 17
 • Raster ska vara både roliga och trygga. 19
 • Nu kan dina elever bli energihjältar! 19
 • Det är aldrig fel på barnen! 19

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg