picture-762-1483452693.jpg

Blogg

Omvärldsspanarna

Vi ställer samman en omvärldsspaning för skolledarna i Karlstads kommun varje månad och tänkte att fler kanske kan ha glädje av den. Den innehåller det viktigaste från regering och riksdag, myndigheter, forskning och annat som kan vara intressant för en…

Vi ställer samman en omvärldsspaning för skolledarna i Karlstads kommun varje månad och tänkte att fler kanske kan ha glädje av den. Den innehåller det viktigaste från regering och riksdag, myndigheter, forskning och annat som kan vara intressant för en förskolechef, rektor eller annan chef inom skolan.

Vi arbetar som utredare på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Omvärldsspaning förskola och skola – oktober 2015

Ladda ner som pdf. Innehåll: skolplikt från 6 år, programmering på schemat, handledning om våld i hemmet, stödlinje om nyanlända.

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Innehåll:

Regering och riksdag

 • Grundskoleutredningen överlämnar sitt slutbetänkande med bland annat skolplikt från 6 år  3
 • Ökad insyn i fristående skolor 3
 • Regeringen vill införa programmering på schemat 4
 • Handledning till förskolan om våld i hemmet 4

Myndigheter

 • Ovanligt med grovt skolvåld 4
 • Skolverket startar en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och ansvariga i kommuner och friskolor kan ringa för att få hjälp i utbildningsfrågor kring nyanlända barn 5
 • Nu förstärker vi stödet till skolor som organiserar utbildning för nyanlända 5
 • Antalet åtgärdsprogram har halverats på ett år 5
 • Skolverket ger ut stödmaterial för lärares och förskollärares introduktionsperiod 5
 • Skolverket förtydligar stödmaterial om sex- och samlevnad 6
 • Skolverket tar fram stödmaterial för källkritik på webben 6
 • Historielektioner behöver utvecklas
 • Snart startar Förskoleenkäten 6
 • Fler elever obehöriga till gymnasieskolan 7
 • 38 nya fristående skolor i 21 kommuner nästa höst 8
 • Delaktighet för lärande 8
 • Svårt ekonomiskt läge 8

Forskning

 • Särskolan skärskådas i forskningsprojekt 9
 • Att skapa inkluderande lärmiljöer kräver tid och gemensamma normer 9
 • Bullerskadorna minskar inom industrin och ökar i förskolan 11
 • Forskning utvecklar idrottsundervisning 12
 • Rätt beröm med fokus på uppgift ökar motivation 13

Övrigt

 • Allt fler utländska lärare vill jobba i skolan 14
 • Från ULV till legg 14
 • Remissinstanser ger rektorsutredningen hård kritik 14
 • Friskolejättar vill utbilda lärare 15
 • ”Genuspedagogik kan förbättra skolresultaten”  16
 • Språkstödjande arbetssätt som gett resultat 16
 • Större andel kvinnliga lärare i grundskolan 17
 • Förskollärare ej ansvarig för treårings dödsolycka 20

Ladda ner omvärldsspaningen som pdf.

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg