picture-87-1381832592.jpg

Blogg

En skola i utveckling

Linda är språklärare i tyska och engelska. Pär undervisar samhällskunskap och geografi. Tillsammans är vi två lärare på Spångbergsgymnasiet i Filipstad med ett uppdrag på skolan som kvalitetsutvecklare. Vårt huvudfokus nu är på bedömning för lärande. Vi kommer att skriva…

Linda är språklärare i tyska och engelska. Pär undervisar samhällskunskap och geografi. Tillsammans är vi två lärare på Spångbergsgymnasiet i Filipstad med ett uppdrag på skolan som kvalitetsutvecklare. Vårt huvudfokus nu är på bedömning för lärande. Vi kommer att skriva om vårt utvecklingsarbete och dela med oss av tankar och tips kring detta.

 

Saknas elevperspektivet?

Skolverket efterlyser forskning kring elevperspektivet på det utvecklingsarbete som sker runt om i Sveriges skolor. Hur våra elever uppfattar undervisning och bedömning finns det inte mycket skrivet om och ändå är det vår viktigaste uppgift i skolan att utveckla just elevernas lärande.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har detta varit lite bortslarvat – men något som hela tiden legat vid sidan av. Inte så att vi inte lyssnar på våra elever – tvärtom, vi är duktiga på det. Vi har programråd och klassråd regelbundet och vi lärare pratar mycket med eleverna kring undervisning, bedömning och arbetsmiljö. Varje år får eleverna svara på en kvalitetsenkät utifrån hur de upplever sin situation som elev på vår skola med allt från undervisning till fysiska miljöer.

Saknas däremot gör en systematik i dokumentationen kring detta och hur elevernas synpunkter ligger till grund för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Detta ska jag försöka ändra på.

Inom ramen för min egen fortbildning är jag inne på slutspurten av mina studier i KAUs magisterprogram i utbildningsledning och skolutveckling. Min magisteruppsats ska handla om just elevperspektivet. Jag kommer att fokusera på en attitydundersökning bland eleverna på vår skola för att få reda på när de upplever att det fungerar allra bäst – när de lär sig mest. Svaren ska sedan sättas i relation till våra styrdokument och hur de uttrycker att effektiv undervisning går till. Stämmer vår uppfattning om god undervisning överens med det som eleverna uppfattar vara god undervisning?

Synpunkter, idéer, infallsvinklar, kritik tas gärna emot!

Hur gör ni när ni tar till vara elevperspektivet? / Linda

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg