Blogg

En specialpedagogs perspektiv

Hej! Välkommen till min blogg. Här kommer ni få ta del av mina tankar om bl.a. handledning, utveckling och lärande. Jag heter Johanna Wahlgren och jag är leg. förskollärare, specialpedagog och har en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Jag använder mig…

Kontaktuppgifter

Johanna Wahlgren

johanna.wahlgren@karlstad.se
Hej! Välkommen till min blogg. Här kommer ni få ta del av mina tankar om bl.a. handledning, utveckling och lärande. Jag heter Johanna Wahlgren och jag är leg. förskollärare, specialpedagog och har en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Jag använder mig av bl.a. det salutogena perspektivet.

Resiliens

”Det enda säkra är att allt förändras” Yuval Noah Harai

Ja det är ett som är säkert att vi vet att det mesta förändras vare sig vi vill det eller inte.

Vad innebär det att möta en värld full av möjligheter och utmaningar? Hur kan vi förstå oss själva och vår plats i världen på ett sätt som stärker vårt välmående och delaktighet och handlingskraft?

Resiliens handlar om att hantera förändringar motgångar på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt där vi riktar blicken mot vårt inre och mot våra yttre resurser. Resiliens handlar om att sätta fokus på våra styrkor och på våra resurser och att vi utvecklar dem i relation i samspelet med andra människor.

Rersiliens är en form av flexibilitet och det handlar om en förmåga att anpassa sig. Ha tillit till sin egen förmåga och att avläsa och förstå olika sammanhang och samtidigt förändras och lära sig i enlighet med vad dessa situationer kräver.

Resiliens är ett dynamiskt förhållningssätt till livet där rädsla och oro och händelser inte hindrar och begränsar oss. Det fina är att vi kan stärka våran resiliens. Resiliens begreppet är ett mångfacetterat begrepp och gäller olika delar av vårt liv. Nyare forskning visar hur de strukturer som finns kring människor är lika viktiga för hur individer och grupper hanterar livets olika delar det räcker alltså inte med individuell resiliens utan hela organisationer och samhällen behöver ses som delaktiga i människors utvecklande av resiliens.

Det finns också tre olika former av resiliens fysisk, psykisk och social resiliens till exempel att stärka den fysiska resiliensen är att och se till att vistas utomhus eller att vi får i oss bra kost och undvika mat och dryck som belastar kroppen och i förskolan kan det handla om en giftfri miljö. Att stärka den psykiska resliliensen är tex att visa självmedkänsla och att stärka den sociala resiliensen kan vara hur du hanterar interaktion med andra människor i grupper här finns stora likheter mellan begreppet socialt kompetens det vill säga förmågan att hantera relationer till andra människor på ett bra sätt.

Några synliga tecken på att ett barn eller en vuxen har utvecklat resiliens är att barnet eller den vuxna kan engagera och hitta meningsfullhet i lärande lek och relationer och jag tänker att det hänger samman med begreppet KASAM som innebär att det ska vara hanterbart meningsfullt och begripligt något vi jobbar mycket med att i förskolan i dag.

Konkreta idéer om vad arbetet med resiliens kan vara är till exempel att fokusera på barnets styrkor och uppmuntra barn att ta initiativ och visa ledarskap, fråga barn om råd och deras tänkande, både för att visa barnen att du undrar och för att de växer genom att dela med sig av sitt tänkande.

Som avslut så är ju resilens inte bara en personlig kapacitet utan något som finns och byggs upp i gemenskaper. Kvaliteten på relationen mellan människor och det förhållningssätt som vi tillsammans skapar där kan vi nå resiliens. Det växer fram genom att bygga gemenskaper, team arbetsplatser som arbetar på ett sätt som ser och tar till vara på alla resurser då stödjer vi också resiliens i ett bredare perspektiv.

Nyfiken på mer? Boktips ”Resliens i förskolan – Att stärka barns välmående, handlingskraft” Av Ann-Christin Furu och Mia Heikkilä

/Johanna Wahlgren

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg