Blogg

En specialpedagogs perspektiv

Hej! Välkommen till min blogg. Här kommer ni få ta del av mina tankar om bl.a. handledning, utveckling och lärande. Jag heter Johanna Wahlgren och jag är leg. förskollärare, specialpedagog och har en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Jag använder mig…

Kontaktuppgifter

Johanna Wahlgren

johanna.wahlgren@karlstad.se
Hej! Välkommen till min blogg. Här kommer ni få ta del av mina tankar om bl.a. handledning, utveckling och lärande. Jag heter Johanna Wahlgren och jag är leg. förskollärare, specialpedagog och har en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Jag använder mig av bl.a. det salutogena perspektivet.

~Relationellt förhållningsätt ur ett specialpedagogiskt perspektiv~

Släng hjärtat framför dig och följ vägen …

Okänd

Grundläggande värden

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Hur möter jag upp som specialpedagog dessa grundläggande värden som står beskrivet i skollagen? Mitt svar, genom pedagoger och min handledande och utbildande roll där jag aktivt intar ett relationellt förhållningssätt.

Jag har tidigare skrivit om självledarskap och det handlar om din förmåga att leda dig själv och att leda dig själv i relation till andra. Att förstå dina känslomässiga reaktioner och insikten i att det sällan handlar om den andre.

Pedagogik för mig är bland annat hur vi tillsammans kan skapa möjligheter så att alla människor, stora som små, kan få vara delaktiga i den gemenskap som vårt demokratiska samhälles grund vilar på. Är inte det första delen då att försöka att förstå?

Vad blir vinsterna av att inta ett relationellt förhållningssätt i vår profession i förskolan? En vinst är att vi kan påverka! Förändring är möjlig för jag kan vända spegeln mot mig själv och titta in på vad jag kan göra annorlunda. Är det alltid så lätt tänker du kanske? Nej inte alltid men vad är alternativet? Som du säkert vet så är det svårt att ändra på andra människor om inte ens möjligt?

När vi vänder spegeln mot oss själva och funderar på vad det är som blir svårt för den andre? Så öppnas en värld av möjligheter!

Det relationella perspektivet syftar till att förstå svårigheter som något som uppstår i relation till omgivningen eller i det sammanhang en befinner sig i.

Vad upplever du som mest utmanade i att välja det relationella perspektivet? Mejla mig gärna dina tankar och funderingar.

/Johanna Wahlgren, specialpedagog

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg