picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Digitalisering i förskolan på Östra 1 i Hammarö kommun

I Hammarö Kommun arbetar vi just nu mycket aktivt med att utveckla adekvat digital kompetens hos såväl medarbetare som barn och elever. Som ett led i utvecklingsarbetet användes utbildningsdagen den 28 oktober i förskoleområdet östra 1 till att ge alla pedagoger i förskolan möjlighet att utveckla sina kunskaper kring digitalisering, genom olika workshops och föredrag.

Se film från dagen längre ner på sidan ↓↓

Vi startade dagen med en introduktion kring digitalisering i förskolan. Rektor Lisa talade om viktiga ställningstaganden vi gjort kring digitalisering i området – bland annat att vi ska ha ett medvetet syfte när vi använder digitala verktyg i våra lärmiljöer och att samspelet ska vara det centrala i användandet av digitala verktyg.

Specialpedagogen Noomi talade om hur man kan arbeta med aktiv högläsning oavsett om man läser digitalt eller analogt och hur man kan skapa tillgängliga högläsningssituationer. Förskollärarna Emma och Jannike talade bland annat om bakgrunden till skrivningarna om digitalisering i förskolans läroplan, vad det innebär för yrkesrollen och vilket förhållningsätt vi behöver ha för att skapa möjligheter för barnen att vara digitala producenter snarare än konsumenter. Vi fick även ta del av film från avdelningar som visade konkreta exempel på hur man kan arbeta med digitala verktyg i förskolan.

Efter introduktionen delades pedagogerna in i olika tvärgrupper och besökte fyra olika Workshops där digitala verktyg finns med som ett naturligt inslag i de befintliga lärmiljöerna på förskolan.

De fyra olika workshopen innehöll programmering, greenscreen, projicering & QR-koder och digital naturateljé.

workshop digitalisering förskolan bakgrundsbelyst duk med silhuetter av växter

En ljusbänk och en arbetsbänk med små färgburkar och glasburkar.

digital naturateljé på förskola. Flera bord med lampor, projektor, växter och burkar.
Bilder från den digitala naturateljén som vi arbetade i under studiedagen.

Pedagogerna fick prova på problemlösning både analogt och digitalt genom att använda sig av olika strategier. De fick även testa hur man kan rita/måla genom att projicera med ett digitalt verktyg i ateljén. Pedagogerna utforskade Greenscreen genom gestaltning, skapande i lera eller miniatyrvärld. Pedagogerna fick även pröva att skapa föränderliga lärmiljöer med hjälp av projicering och QR-koder. De fick möjlighet att utveckla en förståelse för varför QR-koder kan göra barnen mer delaktiga i sin utbildning. 

Pedagogerna fick prova på att vara i en lärmiljö där man projicerar en bild eller film på bygg och konstruktion för att få syn på hur man kan förstärka lärmiljöer.

I den digitala naturateljén kunde pedagogerna utforska naturföremål på olika sätt till exempel undersöka skuggor och konturer med hjälp av olika ljuskällor. Genom Easi scope kan man bland annat undersöka materialets egenskaper.  

Utbildningsdagen avslutades med att pedagogerna träffades i arbetslagen för att ta vara på inspirationen från dagen och planera för hur de ska skapa en tillgänglig lärmiljö med digitala verktyg som ett naturligt inslag på sin avdelning. Där barnen ska få möjlighet till ett fördjupat lärande med hjälp av digitala verktyg. 

/Hälsningar från Förskoleområde Östra 1: Bärstad förskola, Hallersruds förskola och Skogsdungens förskola

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg