picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Nu regnar det!

Nu har det regnat kraftigt på flera håll i Värmland. I Karlstad har de haft stora problem med att pumpa undan vattnet och en del vägar har varit avstängda.

I Sunne kom det 19 mm regn på en timme och i Blomskog har det också regnat ovanligt kraftigt.

Frågor jag har fått under dagen har berört allt från varför det regnar till om jag tror att vi står inför omvälvande klimatförändringar till följd av människors oförmåga att ta hand om miljön. 

Vattnets kretslopp kan förklaras relativt okomplicerat. Det är värre med de större frågorna. Liksom att fånga upp den oro som finns hos elever och förklara så att de ändå känner sig trygga. Hur mycket måste det regna innan det blir skarpt läge – innan räddningstjänsten får svårigheter att rycka ut, elen går och det blir problem inom sjukvården? Vad gör vi då? Och hur kan vi hjälpa till?

Jag hörde av mig till Centrum för Klimat och säkerhet vid Karlstads universitet för att fråga om de har något som jag skulle kunna använda mig av – såväl för att höja min egen kompetens som för att bidra till ökat lärande hos mina elever.

Sofia Busqvist, koordinator svarade:

Lärande för hållbar utveckling

Utifrån de senaste dagarnas extrema väder här i Värmland med skyfall och översvämningar som följd, är det förstås ett utmärkt tillfälle att prata om till exempel klimatfrågan och om hur ett extremt väder kan komma att påverka våra samhällen. Och som i all undervisning är det förstås viktigt att lärandet upplevs som meningsfullt, engagerande och roligt!

På Centrum för klimat och säkerhet arbetar vi aktivt för att på ett roligt, spännande och kreativt sätt skapa medvetenhet, sprida kunskap och bidra till lärande inom området hantering av klimatrelaterade risker. Vi tror att om elever själva får vara aktiva och använda så många sinnen som möjligt, får möjlighet att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter och argument och diskutera tillsammans blir de engagerade, nyfikna och ges förutsättningar till ett långsiktigt lärande. 

Samverkan med lärare

I vårt arbete med att nyttiggöra vår forskning vill vi gärna samverka med lärare och lärarstudenter, då ni kan koppla vår forskning till de ungas kontext så att den blir meningsfull utifrån deras perspektiv. Vi vill vara ett stöd för att utforma sådana lärandeprocesser och vi tror att alla parter har mycket att vinna på att samverka på detta sätt. Därför har vi på olika sätt samverkat med verksamma lärare och lärarstudenter runt frågor som:

  • Vilka olika problem kan uppstå vid en klimatrelaterad händelse (som tex ett skyfall)?
  • Vilka olika räddningsinsatser är möjliga?
  • Hur kan man förebygga och minska skadorna?

Lärarfortbildning

Vi erbjuder också workshops för lärare som är intresserade av att lära mer om området och om hur man kan utforma en stimulerande lärmiljö utifrån dessa frågor för sina elever.

Hållbar utveckling är en workshop som erbjuds för lärare i årskurs 5 och upp till gymnasiet. Den ger inspiration till ämnesövergripande och kreativa sätt att undervisa kring hur klimatförändring påverkar våra samhällen, vilka konsekvenser extremt väder kan innebära och hur vi kan anpassa våra samhällen så att vi kan hantera detta. Under workshopen får man arbeta med pedagogiska verktyg som uppmuntrar till ett entreprenöriellt lärande.

Mer information kring lärarutbildning kan du få från Claes Hallquist, uppdragskoordinator vid Karlstads universitet. Du kan läsa mer om Centrum för Klimat och säkerhets önskan till samverkan med lärare och skolledare här: Kreativa miljöer för forskningskommunikation  

Mervärde i elevers lärprocesser

För att undersöka om våra pedagogiska verktyg Floodville och Vattenköping skapar ett mervärde i elevernas lärprocesser, genomförde vi under hösten 2015 ett samverkansprojekt med klass 8G på Tegnérskolan i Säffle. Klassen arbetade med ett ämnesöverskridande temaarbete om klimat och väder, där ett studiebesök hos oss ingick. Här kan du se en film om hur det gick: 

 Se gärna vår webb för mer information, inspiration och tips om hur du som lärare själv kan göra!

Länk till information om och filmer från skolprogrammet vid Centrum för klimat och säkerhet

 

Tack för ditt svar Sofie Busqvist! Här fanns mycket som jag kan börja titta närmare på – både för min och mina elevers fortsatta lärande. 

Läs vidare!

Om Centrum för Klimat och säkerhet vid Karlstads universitet

Om Floodville – ett pedagogiskt verktyg vid Centrum för Klimat och säkerhet 

Om vattenköping – ett pedagogiskt verktyg vid Centrum för Klimat och säkerhet

 

/Lisa Svensson, redaktör på Pedagog Värmland

 

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg