picture-592-1429190789.jpg

Blogg

Gästbloggen

Här bloggar kloka personer ur Pedagog Värmlands nätverk.

Rätten att utvecklas vidare!

I dagarna bryter Glada Hudik – teatern ny mark på Fotografiska museet i Stockholm.

21 modeller med Downs syndrom har under en dag fått vara någon annan; kung, diva, Maria Magdalena, rockartist. Och haft väldigt massa roligt under tiden!

De utrotningshotade

I grunden handlar utställning om att visa fram hur och på vilket sätt människor som har utvecklingsstörning kan bidra till samhället, till arbetsplatser, till dig och mig, till alla de arenor de får känna delaktighet i.

I skollagen står det att:

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära.

Den livslånga lusten att lära, att få öva upp sina förmågor, att få möjlighet att bibehålla redan förvärvade förmågor, är idag ganska begränsad för elever som blivit inskrivna i anpassade skolformer.

Men det finns undantag!

I Hagfors har man startat upp en lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna, SUV. Där får elever, som inte kommit vidare efter anpassade gymnasieskolan, fått ett jobb, eller hamnat rätt vad gäller sysselsättning, en ny möjlighet till vidareutbildning. Eleverna har sina praktikplatser på flera olika ställen, exempelvis på en bilverkstad, inom vården, hos en vaktmästare etc. och får lära sig ute i verkligheten hur arbetet går till. Förhoppningen är att utbildningen ska leda till en anställning – med eller utan lönebidrag.

– Kanske är det så att de här eleverna utvecklas mer lite senare. Att de behöver få ett par år till efter gymnasiet, för att faktiskt hamna rätt i arbetslivet. 

I Arvika har man inte satsat på lärlingsutbildning. Där vill man istället försöka erbjuda fritidsaktiviteter, i form av studiecirklar, kurser och workshops – för att individer som har utvecklingsstörning ska kunna fortsätta utvecklas även när de slutat gymnasiet.

SUV, är om man ska följa de riktlinjer Skolverket har för skolformen begränsande vad gäller individers möjligheter att bibehålla och träna på färdigheter som redan förvärvats. Har en elev gått en kurs och anses ha den kunskap, som kursen syftar till, finns ingen möjlighet att fortsätta läsa – bara för att bibehålla kunskaperna. Därför försöker vi få till ökade möjligheter på de här individernas fritid.

Folkhögskolorna runt om i länet bidrar också med möjligheter till vidareutveckling efter gymnasiet. På Ingesunds folkhögskola har man under ett par år haft projektet Olika Avtryck, vilket nu lett till en kurs som ingår i det ordinarie kursutbudet – Konstnärligt skapande. Här handlar det om möjligheten att få utvecklas genom kreativa uttryck.

På Kristinehamns folkhögskola finns kursen Särskola – Nästa steg. Det är en kurs för elever som har gått anpassade gymnasieskolan och vill utvecklas vidare samt träna socialt samspel. En väg mot självständighet.

Säkert finns det fler goda exempel i länet där vuxna, som har en utvecklingsstörning, kan få möjlighet till ett livslångt lärande.

Det är som Aftonbladets TV- chef Jan Scherman sa när han hoppade på projektet Glada Hudik på Fototgafiska museet i Stockholm:

– Det finns få saker som är viktigare än just det här. Det bottnar i den grundläggande principen om alla människors lika värde, även om vi är olika.

Lisa Svensson

Vägledare, anpassade skolformer

Arvika

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg