Belonging

Belonging eller att höra hemma någonstans är ett uttryck som jag fick ta del av på Stanford University i projektet  ”Advanced teacher program” sommaren 2016. Att en elev hör hemma i matematikklassrummet är självklart men hur ser du, eleverna eller föräldrar på besök vad som är viktigt att kunna om matematik. I klassrummen i USA kan man följa hur arbeten växer fram och hur klassen och läraren tillsammans skapar normer för hur målen i matematik ska nås.

Att göra lärandet synligt är knappast en nyhet. Att däremot få se ett exempel på hur detta kan göras gav mig en ny syn och nya verktyg för hur jag vill jobba med mina elever.

Arbetet med att jobba med eleverna så att de hörde hemma precis där de befann sig var synligt på väggar, i mål, i klassrumsnormer, i kontakten med föräldrar, i utvärdering av ett arbetsområde och i den pågående arbetsprocessen. Ett tydligt, systematiskt och ihärdigt arbete som samtliga pedagoger jobbade med. Eleverna mötte ”belonging” i all undervisning och de var stolta över sin insats och sitt lärande.

Denna systematik mötte eleverna även i vilket ”mindset” de måste ha för att kunna lära sig ny kunskap. I matematikklassrummet möter eleverna inte något svårt utan ny kunskap. Underbart verktyg att använda om en elev säger att den tycker att någonting är svårt. Fråga då om det är svårt eller nytt. Samtliga lärare på de skolor jag besökte, i ”Dweck land”, undervisade sina elever om att ha ett öppet mindset till lärande. På väggen stod meningar som hjälper till att hålla eleven i ett öppet mindset.

Bild från Colombia middle school. https://www.sesd.org/Domain/16

 Att jobba med att eleverna ska ha ett öppet mindset är ett av de klassrumsmål som jag valt att jobba med. Det andra är ”grit” eller att jobba med ansträngning och ett ” jädra anamma” samt att få verktyg att jobba som en matematiker.

Under terminen har jag hört kommentarer mellan eleverna som, – Kom igen, ha lite grit!  eller – där stängde du igen din hjärna. I USA tar man kommentarer som dessa till utvärderingar i så kallade spirittickets. I bilden nedan ser du ett exempel på spirit ticket där mina tre rubriker skulle vara mindset, grit och matematikverktyg.

Belonging för eleverna i matematikklassrummet ska innebära att det är precis där de känner sig hemma och känner sig trygga. Att våga misslyckas och lära av misstagen samt att lära sig olika verktyg att använda för att lyckas i matematik kan vara ett sätt att jobba med belonging.

So long, belong!

Taggar

Lämna ett svar

Skapa konto

Senaste blogginläggen

Arkiv

Här kan du bläddra bland äldre blogginlägg