Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Biologididaktikforskare och samhällsaktörer enade för biologisk mångfald

Forskare vid Karlstads universitet har startat ett nytt projekt, Lära och leva med insekter, som strävar efter att inte bara öka förståelsen för våra insekter utan också att utrusta samhället med verktygen för att skydda den biologiska mångfalden. Genom ett innovativt samarbete med olika aktörer i samhället tar projektet ett stort steg mot att bevara vår planets mångfald av liv.

Peter Lampert

– Vårt mål med projektet är att göra lärandet om insekter både roligt och engagerande samtidigt som vi aktivt arbetar för att skydda den biologiska mångfalden, säger Peter Lampert, projektledare. Vi strävar efter att göra en verklig skillnad genom samarbeten med skolor, utbildningsorganisationer, kommuner och bostadsföretag,

Projektet, som nyligen erhöll finansiering på 4 miljoner från Formas, riktar sig mot att stödja biologisk mångfald i Karlstads kommun och sprida innovativt undervisningsmaterial nationellt. Genom samarbeten med Naturskolan Karlstad och det nationella eko-skolnätverket Grön Flagg strävar projektet efter att öka medvetenheten om bevarandet av biologisk mångfald bland elever i skolor.

Projektet inkluderar också högre utbildning genom att införliva handlingsbaserat lärande i kurser för biologistudenter och lärarstudenter vid Karlstads universitet.

– Det är av yttersta vikt att engagera universitetsstudenterna i detta projekt för att skapa en ny generation av miljöledare som är rustade med de färdigheter och kunskaper som krävs för att vidta meningsfulla åtgärder, säger Peter Lampert.

Projektet strävar efter att skapa fler grönområden med biologisk mångfald i Karlstads kommun genom samarbete med Karlstads kommun och KBAB, ett allmännyttigt bostadsbolag.

– Genom att samarbeta kan vi skapa hållbara metoder som gynnar både människor och natur, säger Peter Lampert.

Forskargruppen, bestående av Peter Lampert, Daniel Olsson, Teresa Berglund, Niklas Gericke, John Piccolo och Anna Mogren, kommer att fortsätta bedriva forskning och utvärdera sina insatser under hela projektets gång. Med förhoppningar om att detta projekt kommer att resultera i en ökad biologisk mångfald i Karlstad och nå ut till skolor över hela Sverige.

Intresserad av att veta mer?

Missa inte Peter Lamperts inspirationsföreläsning om hur man kan stödja biologisk mångfald i trädgårdar på Karlstad CCC under mässan ”Sköna Gröna Trädgård” nu på söndag kl. 10:30.

Besök också Peters webbsida på www.actionsforinsects.com för ytterligare information och tips om hur du kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald.

Skribent: Åsa Bongnell-Höjer, Karlstads Universitet

Lämna ett svar

Skapa konto