Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Bättre relationer får elever att vilja komma tillbaka till skolan

brev till frånvarande

Den vanligaste anledningen till hög skolfrånvaro hos elever är att de har brister i sina relationer – det kan vara relationerna i familjen, med lärare eller skolkamrater. Det har kurator Marie Jonsson kommit fram till i sin magisteruppsats Elever med oroväckande skolfrånvaro, risk- och skyddsfaktorer och förebyggande insatser.

Hon ser inte att det går att komma åt frånvaron med mer ordning och disciplin eller bättre resultatmätning, det som skolpolitiken varit inriktad på de senaste åren. Det skolan behöver göra för de här eleverna är att försöka skapa goda relationer över tid till engagerade vuxna.

Skolan kan skydda barn från utanförskap

– Att inte klara skolan är den enskilt största riskfaktorn för ett framtida utanförskap, säger Marie Jonsson. Ett utanförskap innebär ett stort mått av mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader och elever med hög frånvaro tillhör definitivt den riskgruppen. Skolan kan spela en stor roll för att barn inte hamnar i utanförskap om vi förstår att vi behöver arbeta med relationerna – och det kostar ingenting extra!

Ladda ner den 54-sidiga uppsatsen Elever med oroväckande skolfrånvaro, risk- och skyddsfaktorer och förebyggande insatser.

Marie Jonsson
Marie Jonsson är kurator på Klaraborgs specialpedagogiska område, Karlstads kommun. (Foto: Madeleine Forsgren)

Tillägg september 2014:

Nu har Marie också skrivit uppsatsen Skolfrånvaro hos värmländska elever – samband med familjestruktur, sociala relationer och delaktighet, där hon säger att det är viktigt att skolan förstår att elever med hög skolfrånvaro är ”elever i svårigheter” istället för ”elever med svårigheter”.

Lämna ett svar

Skapa konto