Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande

Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” studerar pedagogers uppfattning kring musik och lek i fritidshem. Ett av resultaten är att de vuxna kan behöva släppa på kontrollen och själva leka. Studien beskrivs närmare i en ny poddserie som är publicerad på Pedagog Värmland.

Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, gestaltar den rädda Rosa. Med hjälp av spontant musikaliskt lekande tillsammans med Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och barn på fritidshem övervinner hon sin rädsla.
Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete, och Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, alla Karlstads universitet.

Mona Persson Aronson, filosofie doktor i musikpedagogik, och Inga-Lill Emilsson, adjunkt i pedagogiskt arbete, båda Karlstads universitet, står bakom forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande”.

– I den praktiknära forskningsstudien har vi prövat alternativa förhållningssätt till musik och lek, och lyfter fram betydelsen av pedagogernas eget deltagande i musikaliskt lekande i fritidshem. Studien är kopplad till skapande och estetiska uttrycksformer med fokus på musik och lek som skapas i ögonblicket, säger Inga-Lill Emilsson.

– Tillsammans med barn och pedagoger har jag introducerat musikaliskt lekande med ljud, rytmer och våra röster, säger Mona Persson Aronson. Efter en stund dyker Inga-Lill upp och gestaltar den rädda Rosa som med barnens hjälp till slut vågar öppna en hemlig resväska fylld med diverse saker. Lusten att utforska det som finns i väskan på sitt eget vis har varit startsignalen för ett gemensamt spontant musikaliskt lekande där Inga-Lills lekvärld och fritidsvärlden kan existera parallellt. I studien vill vi undersöka på vilket sätt barn och pedagoger skapar mening i lekandet, samt hur pedagogerna ser på musikalisk lek och lekpedagogik som en del av fritidshemmets undervisning.

Engagerade barn och vuxnas kontrollbehov

Det första Inga-Lill Emilsson och Mona Persson Aronson tittade på var hur barnen reagerade och skapade mening i det musikaliska lekandet.

– Det skapas mycket engagemang bland barnen, säger Mona Persson Aronson. Barnen ger sig hän i utforskandet, de visar empati och fångar upp Rosas rädsla. De vuxna förhåller sig mer observerande. Vi har samtalat mycket om det här mötet med barnen och de vuxna. Pedagogerna har mycket ansvar, vilket kan vara en förklaring till att de inte deltar aktivt utan vill behålla kontrollen. Även brist på tid tas upp, men det spontana behöver inte ta så lång tid. Vi måste prata om tid och hur vi fyller den.

– Det kan finnas en övertygelse hos pedagogerna av att behöva kontrollera och styra, säger Inga-Lill Emilsson. Flera var överraskade av att det inte uppstod konflikter. De var även förvånade över den glädje barnen visade, de trodde kanske inte att större barn gillar att leka. Men varför är inte det trovärdigt? Det starka behovet av styrning kontra att bejaka barnens intressen kan skapa motsättningar. Det blir en paradox. Vi behöver hitta en balans, och även fundera över vad vi förmedlar i våra lärarprogram.  

Koppling till forskningsprojekt om undervisning i fritidshem

Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” är kopplad till ett fritidspedagogiskt forskningsprojekt som handlar om undervisning i fritidshem. Det projektet riktar intresse mot mötet mellan fritidshemmens tradition av upplevelsebaserad verksamhet där elevernas behov och intressen är i fokus, och det förtydligade undervisnings- och kunskapsuppdrag som fritidshemmen numera har.

Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, leder det fritidspedagogiska forskningsprojektet och har i uppdrag av lärarutbildningsnämnden att bygga upp en forskningsmiljö runt fritidshem.

– Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” är ett oerhört bidrag till fritidshemmens forskningsfält. Forskning om lek är begränsat, och att forska om musikaliskt lekande är det nog ingen som gjort. Estetiska uttrycksformer och leken är ett grundfundament, det är fritidshemmens DNA. Det här med lärarnas tveksamhet att jobba på ett mer spontant sätt med musik utgör en begränsning och väcker frågor om hur estetiska frågor hanteras inom lärarprogrammen. Vad som stod ut och var så kul var barnens glädje över att få vara med. Mycket handlar annars om att fritidshemmen har svårt att få barn att stanna kvar, många vill gå hem. Men lek står inte i motsats till undervisning, det är inte antingen eller, det är både och.

Forskningsstudien presenteras som en poddserie

Forskningsstudien ”Att skapa lekvärldar genom musikaliskt lekande” har resulterat i en poddserie med samma namn. I fem avsnitt kan du ta del av Inga-Lill Emilsson och Mona Persson Aronsons samtal om studien. I det sista avsnittet deltar även Maria Hjalmarsson.

Här hittar ni podden.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto