Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Ansökan öppen för kurserna Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 och Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Arbetar du i skolan och är intresserad av att utöka din behörighet och kompetens? Eller studerar du till lärare och vill läsa en kurs parallellt för att utöka dina undervisningsmöjligheter när du är färdig? Då kan du passa på att söka till någon av kurserna Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 och Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet.

Den nystartade kursen Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-6 (15 hp) vänder sig till blivande och yrkesverksamma grundlärare i åk 1-6 med avklarade ämnesstudier i svenska som nu vill läsa in ämnesbehörighet i svenska som andraspråk.

– Vi startade kursen i höstas eftersom det finns ett stort behov av den här kompetensen ute i skolorna, berättar Maria Dahlberg, adjunkt i svenska som andraspråk och kursansvarig.

Studietakten på kursen är på 25% och ges helt på distans. Kursen är uppdelad i fyra delkurser och efter avslutad kurs får du behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i de årskurser där du har din grundbehörighet.

– Vi har haft väldigt få avhopp under den här första omgången och de utvärderingar som gjorts visar att studenterna är positiva och nöjda, säger Maria. De som läser kursen är både yrkesverksamma lärare i hela Sverige och lärarstudenter som vill ha den här behörigheten klar när de börjar arbeta. Det har lett till blandade studiegrupper där de kan dra nytta av varandras erfarenheter vilket har varit väldigt positivt. 

Maria Dahlberg

Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet

Kursen Tidigt läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet (30 hp) vänder sig till yrkesverksamma lärare i alla årskurser som vill utveckla grundläggande kunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv i svenskämnet. Kursen behandlar tidig läs- och skrivinlärning och strategier för att stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

– Den här kursen passar alla som är intresserade av elevers språk-, läs och skrivutveckling, berättar Annelie K Johansson, doktorand i pedagogiskt arbete med svenska som didaktisk inriktning och adjunkt i svenska språket. Kursen fyller en kunskapslucka ute i skolorna och erbjuder studenterna grundläggande kunskaper i undervisning i läs- och skrivlärande.  Det är en central lärarkompetens eftersom elevers läs- och skrivutveckling är själva nyckeln till att de lyckas i skolan och på sikt också med vidareutbildning och andra livsmöjligheter.

Studietakten är på 50% och ges helt på distans med inspelade föreläsningar, seminarier och salstentamen. Behöriga att gå kursen är de som har allmän behörighet, lärarexamen krävs alltså inte, men en förutsättning är tillgång till en elev- eller barngrupp.

– Den respons vi fått från de som läser kursen är väldigt positiv och det är många som berättar att de efter avslutad kurs har fått en fast tjänst inom skolan, påbörjat en lärarutbildning eller fått en starkare självkänsla för att undervisa i ämnet, berättar Eva Tarander, adjunkt i svenska språket och kursansvarig.

Annelie K Johansson
Eva Tarander

Ansökan är öppen till och med 15 april. Därefter är det möjligt att göra en sen anmälan. Läs mer information på respektive ansökningssida och i bifogade dokument.

Lämna ett svar

Skapa konto