Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Månadens forskare – Anna Lindholm

”Min forskning ska kunna användas rakt in i undervisningen. Jag vill bidra med kunskap. Har vi duktiga lärare på fältet så kan de göra skillnad – för alla elever. Idag har 26 procent av grundskoleeleverna ett annat modersmål än svenska.” Det säger Anna Lindholm, lektor i svenska som andraspråk vid Karlstads universitet.

Foto: Andreas Lind

Anna Lindholm är utbildad grundskollärare i årskurs 4-9 i ämnena svenska som andraspråk, engelska och tyska. Hon tog examen 1997.

– Svenska som andraspråk, Sva, blev ett eget ämne 1995. Jag fick höra talas om ämnet under utbildningen och fastnade direkt. Det är ett otroligt fascinerande ämne. Förutom att jag är intresserad av språk så finns det något mer, exempelvis villkor för lärande på ett andraspråk och kulturmöten.

Efter tio år som lärare i högstadiet började Anna Lindholm 2008 undervisa inom ämnet svenska som andraspråk på Karlstads universitet.

– Till att börja med var det enstaka timmar, men det blev snabbt allt mer. Vi var några adjunkter på ämnet och jag förstod att om man ville vara med och ha inflytande i olika sammanhang på universitetet så behövde man vara forskarutbildad. Jag började med en magisterutbildning och gick sedan vidare med doktorandstudier på Göteborgs universitet. Mina forskningsintressen rör frågor om läsning, läsundervisning och läsutveckling utifrån ett flerspråkighetsperspektiv.

Prisad avhandling

Anna Lindholm disputerade 2019 vid Göteborgs universitet i svenska som andraspråk med avhandlingen Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. En avhandling som senare blev utsedd till Skolportens favorit av en lärarpanel.

– Det blev en bekräftelse på att fler läst och tyckt att det var intressant och relevant för skolan. Avhandlingen handlar om betydelsen av lässtrategier för utveckling av läsförståelse på svenska för flerspråkiga elever ur olika perspektiv. Jag följde lärare och undersökte lässtrategier ur ett undervisningsperspektiv samt följde elever och utforskade deras läsutveckling. Vad jag kom fram till var bland annat att det är särskilt betydelsefullt för flerspråkiga elever att de blir medvetna om sin egen läsförståelse och hur de själva kan använda olika strategier för att hantera eventuella problem vid läsningen av texter.

För närvarande medverkar Anna Lindholm i två olika forskningsprojekt.

– Det ena, Undervisningskvalitet i språkligt heterogena klasser, är ett projekt som är kopplat till det nordiska centret Quality in Nordic Teaching (QUINT) där forskning om undervisningskvalitet i nordiska klassrum bedrivs. Jag medverkar i en grupp som utforskar aspekter av undervisningskvalitet i relation till flerspråkighet och flerspråkiga elever. Det andra forskningsprojektet*, Sva-ämnets vara eller inte vara, handlar om hur lärare och skolledare reflekterar kring svenska som andraspråksämnets organisering och innehåll. Med anledning av reviderade kursplaner, Lgr22, där skillnaderna mellan svenskämnena blir påtagliga, har frågor kring undervisning, lärarkompetens och organisering aktualiserats, vilket vi utforskar både ur ett skolledar- och lärarperspektiv.

”Att forska är en möjlighet i livet”

Att återgå till läraryrket just nu finns inte i planen, men visst kan en saknad komma.

– Ja, jag kan sakna arbetet som högstadielärare. Jag gillade att följa eleverna från årskurs 7-9. Det händer så mycket, de utvecklas enormt. Men som forskare har jag kvar en fot i undervisningen genom all samverkan med skolverksamheten. Att forska är en möjlighet i livet. Jag får ägna mig helhjärtat åt något jag brinner för, det är så lärorikt och utvecklande. Jag har inte ångrat mig en sekund.

*Läs blogginlägget: Svenskämnenas organisering och innehåll i en tid av förändring

Läs mer om Anna Lindholm och hennes forskning.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Tidigare Månadens forskare

Läs fler artiklar i vår serie om skolforskare på Karlstads universitet.

Lämna ett svar

Skapa konto