Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Ämneslärardagen – en mötesplats för lärare och forskare

”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” var temat när lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet slöt upp till Ämneslärardagen på Karlstads universitet. Föreläsningar varvades med gruppdiskussioner där deltagarna fick fördjupa sig i ämnesundervisning under ledning av forskare inom ämnesdidaktik vid universitetet. De ämnen som deltog denna dag var svenska, engelska, moderna språk samt musik.

Ingela Johansson Haglund och Meta Gradén, lärare i årskurs 7-9 på Mörmoskolan, Hammarö kommun, uppskattade möjligheten till erfarenhetsutbyte och ny inspiration.
Ingela Johansson Haglund och Meta Gradén, lärare i årskurs 7-9 på Mörmoskolan, Hammarö kommun, uppskattade möjligheten till erfarenhetsutbyte och ny inspiration.

Utgångspunkten för dagen var poddföreläsningen ”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” där forskare diskuterade frågor om hur ämnens olika kunskapsinnehåll kan påverka hur man som lärare kan förstå och hantera progression i praktiken.

– Vi valde temat progression utifrån att dagen vände sig till både lärare i årskurs 7-9 och gymnasielärare. Ofta förs diskussioner om vad som händer mellan högstadiet och gymnasiet. Det kan vara gymnasielärare som tycker att eleverna inte fått med sig tillräckliga kunskaper, men det kan också vara det omvända, att eleverna redan i grundskolan gjort det som gymnasieläraren planerat för i sin undervisning, säger Liliann Byman Frisén, doktorand i engelsk språkvetenskap, en av dem som arrangerade dagen.

Syftet med Ämneslärardagen är att erbjuda kompetensutveckling och fördjupning inom ämnesundervisning.

– Det finns en del forskning om ämnesdidaktik vid Karlstads universitet. Ämneslärardagen kan därför vara en mötesplats för diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan lärare i skolan och forskare, säger Liliann Byman Frisén.

Liliann Byman Frisén, doktorand i engelsk språkvetenskap, en av dem som arrangerade dagen.
Liliann Byman Frisén, doktorand i engelsk språkvetenskap, en av dem som arrangerade dagen. Foto: Cathrine Andersson Busch

Att ämneslärardagen ska vara en mötesplats är något som Ingela Johansson Haglund och Meta Gradén, lärare i årskurs 7-9 på Mörmoskolan, Hammarö kommun, uppskattar.

– Det blir ett värdefullt miljöombyte. Här får vi träffa forskare och andra lärare, vilket ger ny inspiration och nytänkande, säger Meta Gradén. 

– I vår vardag träffar vi sällan andra än lärarkollegorna på samma skola. Att träffa kollegor från andra skolor, och även från gymnasiet, ger nya infallsvinklar, säger Ingela Johansson Haglund.

Åsa Aronsson, lärare i engelska och tyska på Sundsta-Älvkullegymnasiet, uppskattar mötet mellan forskning och skolverksamhet. 

– Det känns bra med ny input och nya infallsvinklar, även om jag jobbat i mer än 30 år. Det är spännande att möta forskare, de har mycket att ge, och viktigt även för forskare att ha kontakt med oss lärare i verksamheten.

Mötet mellan forskning och skolverksamhet var något som Åsa Aronsson, lärare i engelska och tyska på Sundsta-Älvkullegymnasiet, satte värde på.
Mötet mellan forskning och skolverksamhet var något som Åsa Aronsson, lärare i engelska och tyska på Sundsta-Älvkullegymnasiet, satte värde på.

Lyssna på poddföreläsningen

Här kan du ta del av poddföreläsningen: ”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus”.

Ämneslärardagen arrangerades av följande centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Science, Mathematics, and Engineering Education Research (SMEER), Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Pedagog Värmland. Målgruppen var ämneslärare från årskurs 7-9 och gymnasiet samt yrkeslärare som arbetar i RUC:s samverkanskommuner.

Text: Maria Nilsson, Karlstads universitet

Lämna ett svar

Skapa konto