Artiklar

Här kan du läsa alla artiklar som är publicerade på den här webbplatsen.

Alla lässtrategier hjälper inte läsförståelsen

Grundskolans läroplan säger att lärare ska undervisa om lässtrategier. Det är en del av det centrala innehållet i svenskämnets kursplaner. Men det spelar roll vilka lässtrategier som används och i vilka sammanhang. Vissa lässtrategier saknar vetenskapligt stöd – det är osäkert om de hjälper elevens läsförståelse. Det har Michael Tengberg vid Karlstads universitet kommit fram till tillsammans med de andra i projektgruppen som skrivit forskningssammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, utgiven av Skolforskningsinstitutet.

– Lässtrategier som går ut på att sammanfatta textens huvudsakliga innehåll och strategier där läsaren kontrollerar och utvärderar sin läsprocess, verkar vara bra för läsförståelsen. Det som inte fungerar lika bra är lässtrategier som håller kvar läsaren nära texten, till exempel genom att fokusera på detaljer i texten eller olika metoder för att memorera innehållet, säger Michael Tengberg.

Framsidan på forskningssammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier – text på gul platta och en bakgrund med grenar med frostkristaller
Läs forskningssammanställningen Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

 

Michael Tengberg porträtt utomhus i närbild i blå/vitrandig skjorta
Michael Tengberg, docent, Institutionen för pedagogiska studier, Karlstads universitet

Här finns Michael Tengbergs övriga publikationer

Lämna ett svar

Skapa konto