Torbjörn Strömberg sa…

Hej! Hur är det? (Väntan på att eleverna ska mumla något, samtidigt som jag söker deras blickar.) Jag (vad det nu lektionen handlar om) du/ni (vad det nu handlar om) vi (vad det nu handlar om).