Tobias sa…

Jag börjar prata, fast säger inget viktigt förrän alla lyssnar.