Tobias Berger sa…

Utelek vs sitta vid datorn på fritids och våra djupt rotade värderingar runt det.