Tobias Berger sa…

Jag brukar använda Facebook-grupper som ett samarbets-rum när jag har en kurs. Om en deltagare ställer en fråga i gruppen, hinner ofta en annan deltagare svara, så jag som ledare inte behöver svara på alla frågor från alla deltagare.