Pernilla Kans sa…

Jag använder dem tillsammans med mina elever för att utvärdera undervisningen på ett enkelt sätt.