Pernilla Kans sa…

Träna in de begrepp vi har arbetat med på lektionerna i samhällskunskap, om lagar och regler.