Olle sa…

Att göra egna huvudräknings-kort som de kan ha för att träna på multiplikation och division.