Nils Englund sa…

Häller drickyoghurt på väggarna.