Nils Englund sa…

Skolmaten på älvkulle n ska sluta smaka bark