Nils Englund sa…

Vill att Sär skolan INTE ska flytta til älvkullen och att SKOL MATEN SKA BLI BÄTTRE!!!*^Ä.. Jätte äcklig nu! Smakar bark och vatten