Mattias sa…

Christer Hedin, är en av mina favoriter all time high som lärare på lärarhögskolan gav han mig nya insikter om läraryrket genom sitt sätt att bemöta oss studenter