Mats A sa…

När vi ses på *dag fortsätter vi med … Därmed: Tack för idag.