Maria sa…

Det var mitt ämne som intresserade mig! Elever….? Nja… det var mer något som jag fick ta på köpet för att få ägna mig åt det roligaste jag visste. Tills jag började undervisa! Det blev ett år i särskolan där jag fick vända ut och in på mig för att göra ett bra jobb! Då väcktes intresset för lärande och utveckling och variation och bedömning och värdegrund och allt annat spännande för alltid! Att kunna göra skillnad för andra människor och bidra till gott liv är stort!