Lärare sa…

Förebild i yrket är min lärare i svenska på högstadiet Cecilioa Bruce. Förebilder i livet har jag många.Var och en står för förebildliga förhållningssätt och värderingar, t ex mamma, Nelson Mandela, min svärfar.