Klappar händerna i en takt sa…

Klappar händerna i takt