Jonny Karlsson sa…

Att skriva om tre olika filsystem till datorer, valfritt operativsystem.