Jaana Ivarsson sa…

Minst 3, eftersom jag tolkar ettorna som personer som i ett möte med varandras tankar och erfarenheter växer och bildar ny a erfarenheter, ja kanske till och med ny kunskap!