Camilla Erlandsson sa…

HUR STÄMNINGEN ÄR I KLASSRUMMET.