C sa…

att jag ska få ett schema och läroböcker till mina elever