Behaviorist, javisst! sa…

Jag har ett speciellt ställe i klassrummet, där jag alltid ställer mig, när jag vill ha speciellt mycket uppmärksamhet. Efter en tid brukar eleverna haja till när jag ställer mig där.