Att alla mina elever når lägsta kunskapskrav i alla ämnen, sa…

Att alla mina elever når lägsta kunskapskrav i alla ämnen,