Åsa sa…

Jag ville ge elever en bättre skolgång än vad jag hade.