Annette Carlsson sa…

Skogen bakom Kroppkärrsskolan. En perfekt plats för lek, rörelse och lärande