Anki sa…

Jag har semestertjänst så jag jobbar lite mer än andra lärare. Under de veckorna när jag jobbar och många andra är lediga passar jag på att läsa forskning, läsa vad andra lärare jobbar med mm samt inte minst planeringar för nästa läsår…