Amanda sa…

Jag är i Karlstad och skriver om litteraturhistoria.