Elisabet Mellroth

Bild för Elisabet Mellroth

Det treåriga skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla är snart slut. En rapport kommer att finnas tillgänglig i form av en pdf våren 2018. I denna rapport kommer det teoretiska innehållet presenteras, samt hur vi arbetat med det. De uppgifter vi utvecklat kommer också finnas presenterade med didaktiska kommentarer.

 

Om Elisabet:

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Jag fortsätter nu forskarstudier med mål att disputera hösten 2018.

Sedan våren 2015 driver jag två matematikklubbar, en för mellanstadiebarn och en för högstadiebarn. Matematikklubbarna sker på elevernas fritid och är ett samarbete mellan Karlstads kommun där jag är anställd och Karlstads universitet. Klubbarna har sedan hösten 2017 gått över i Matteklubben Tänkarnas regi som leds av Valentina Chapovalova, http://mattebloggen.com/matteklubben-tankarna/