Elisabet Mellroth

Bild för Elisabet Mellroth

Här bloggar jag, Elisabet Mellroth, och de pedagoger som är med i det Erasmusprojekt som har sitt ursprung i ett treårigt skolutvecklingsprojektet Med rätt att utmanas - i en skola för alla. Skolutvecklingsprojektet hade fokus på att utveckla pedagogiska strategier för att bredda undervisningen och därmed inkludera även elever med särskild begåvning i ett lärande. Rapport av projektet finns tillgänglig på Pedagog Värmland, under artiklar. I rapportens första del presenteras projektet och dess genomförande, tanken är att andra ska kunna använda denna del för att upprepa vårt projekt i sin egen verksamhet. Rapportens andra del presenterar de uppgifter som utvecklades i projektet med pedagogiska och didaktiska kommentarer. Genom Erasmusprojektet har vi fått ett internationellt perspektiv på undervisning av elever med särskild begåvning som vi försöker delge andra via våra bloggar.

Om Elisabet:

I december 2018 disputerar jag inom ämnet pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, fokus i mina doktorandstudier ligger på att genom ett lärarperspektiv undersöka hur teorier kring undervisning av elever med särskild begåvning kan orkestreras i svensk skola. Mitt mål är att minska klyftan mellan praktik och forskning och bidra till kunskap kring hur undervisningen kan breddas så att fler elever ges möjlighet till en givande skolvardag, en tillgänglig lärmiljö.

Jag utbildade mig till gymnasielärare i matematik och kemi vid Göteborgs universitet och kombinerade detta med en magisterexamen i kemi 1997. Under min lärarutbildning funderade jag på varför vi aldrig fick lära oss något om de barn som behövde extra stimulans i skolan. Det dröjde dock ända till 2006 innan jag tog tag i denna tanke på riktigt, jag var då på matematikbiennalen i Malmö och genom en föreläsning "Matematikbegåvningar i grundskolan" av Arne Engström förstod jag att det fanns människor i denna värld som engagerade sig för dessa barn.

2008-2009 gick jag en utbildning genom Växjö universitet med Inger Wistedt som examinator, denna utbildning gav mig ett ECHA-cerifikat (ECHA - European Council for High Ability) och jag kunde därefter kalla mig "specialist in gifted education" som först i Sverige.

Efter detta ville jag på allvar göra något praktiskt för barn som behövde extra stimulans i matematik i skolan. Jag startade gruppen jag kallade "Mattevänner", barn kom på sin fritid dit. Som en direkt följd av detta startades motsvarande grupp som jag har kallat "matteglädje". Matteglädje har varit på skoltid i några skolors regi.

2012 påbörjade jag forskarstudier i matematikdidaktik och jag licentierade i december 2014 vid Karlstads universitet. Den 10 dec disputerar jag inom pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Sedan våren 2015 driver jag två matematikklubbar, en för mellanstadiebarn och en för högstadiebarn. Matematikklubbarna sker på elevernas fritid och är ett samarbete mellan Karlstads kommun där jag är anställd och Karlstads universitet. Klubbarna har sedan hösten 2017 gått över i Matteklubben Tänkarnas regi som leds av Valentina Chapovalova, http://mattebloggen.com/matteklubben-tankarna/