UBB forskningsfestival 2019

 

För att gå direkt till en specifik presentation, klicka på bokmärkesikonen i botten på videorutan:
bokmärkessymbol

Forskarna i UBB – Utbildningsvetenskapliga studier av barn och barndom vid Karlstads universitet presenterar här sina resultat. Det handlar bland annat om undervisning i förskolan, undervisningens digitalisering, särskilt begåvade elever och frågan om organiserad idrott är bra för ungas hälsa. Presentationerna är ca 15 minuter långa.

Innehåll

Inledning av Katarina Ribaeus, ordförande i UBB.

Tema - I förskolans verksamhet

 • Undervisning tillsammans med de yngsta barnen i förskolan. Ebba Hildén, doktorand i pedagogiskt arbete.
 • Att arbeta med inflytande bland 1-2-åringar i förskolan. Kristin Ungerberg, doktorand i pedagogiskt arbete.
 • Språkrevitalisering i förskolan. Ellinor Skaremyr, doktorand i pedagogiskt arbete.
 • Undervisningens digitalisering - en del av demokratiuppdraget i förskolan? Ann-Britt Enochsson, docent i pedagogik.

Tema - Samverkan och inkludering

 • Föräldrasamverkan kring barn i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Birgitta Ljung Egeland, lektor i svenska språket, och Åsa Olsson, lektor i specialpedagogik.
 • Inclusion of young gifted children in New Zealand preschools. Valerie Margrain, professor i pedagogiskt arbete. (Presentation på Engelska)

Tema- Idrott i skola/fritidshem och karriär

 • Samverkan mellan fritidshem och idrottsföreningar. Peter Carlman, lektor i pedagogiskt arbete.
 • Idrott – men sen då? En uppföljningsstudie om den organiserade idrottens betydelse för ungas hälsoutveckling. Stefan Wangsson, docent i idrottsvetenskap.

Tema - Utbildning och ledarskap

 • Förskollärarstudenter följs på sin väg mot att bli förskollärare (pilot-STEP). Katarina Ribaeus, lektor i pedagogiskt arbete.
 • Förskolechefer hanterar undervisningsbegreppet i förskola. Annica Löfdahl Hultman, professor i pedagogiskt arbete, och Ebba Hildén doktorand i pedagogiskt arbete
 • Avslutning Annica Löfdahl Hultman – Vetenskaplig ledare för UBB

UBB är ett vetenskapligt kunskapscentrum vid Karlstads universitet där forskare från olika kunskapsområden studerar frågor om barn och barndom i skilda utbildningssammanhang vars kunskaper kan tillföras det didaktiska fältet.