Sju sätt att skriva sig till läsning – följ med till Åsenskolan

På Åsenskolan i Filipstad arbetar pedagogerna genomgående med datorn som skrivverktyg i de lägre årskurserna – för att inte svårigheterna att forma bokstäver med penna ska hindra språkinlärningen.