Granskningsmall för böcker och läromedel

Online-formulär för att granska din bok eller ditt läromedel ur jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.