Energiutmaningen – läromaterial

Materialet utgår från elevens vardag och innehåller faktatexter, lektionsbank, värderingsövningar samt en stor experimentbank.