Biologi

Dagens händelse och några av vårens händelser

Idag - i skuggan av matematikklubben 

I Karlstad driver vi som ni säkert vet matematikklubbar. Vi har drygt 60 barn och ungdomar med i klubbarna, men vi har också fantastiska hjälpledare som antingen är lärarstudenter eller matematikstudenter vid Karlstads universitet. I eftermiddag har några av de haft en workshop med mig gällande hur man kan upptäcka matematiskt begåvade elever när eleverna är aktiva i givande problemlösningssituationer.

Dramatisera matspjälkningsprocessen – ”Lärare i roll” med Eva Pettersson

Under min vecka på Ringbergskolan har jag fått äran att följa drama- och teaterpedagogen Eva Pettersson. Redan första mötet kunde jag se glittret och ljuset i hennes ögon och hon har inspirerat mig oerhört mycket under den här veckan. Jag har följt hennes arbete med elever från åk 1 till och med åk 9 och något jag tar med mig lite extra från henne som pedagog är hennes förmåga att bygga relationer. För mig är det i en relation som allt lärandet tar avstamp.

Att se helheten

Vi bygger ett stort pussel och övar oss på att se helheter. Kreativiteten är i full gång i klassrummet för åk 5 på Skattkärrsskolan i Karlstad. Vattnets kretslopp är temat för veckans svenska, bild och geografipass.

Hela hösten har vi temat "Vatten" där vi kopplar samman de flesta teoretiska ämnen för att få en helhet. Pusslet läggs bit för bit, så eleverna får olika infallsvinklar kring vatten. Så småningom ser de hela bilden.

Sidor

Prenumerera på RSS - Biologi